Přednosti publikace v mezinárodních časopisech

Přednosti publikace v mezinárodních časopisech

Každý perspektivní vědec vážící své práce by si měl vytyčit vysoký cíl svého bádání. Publikace v mezinárodních časopisech je úctyhodný záměr obeznámit širokou veřejnost s úspěchy ve svém výzkumu. Digitální vědecký časopis může podstatně zvýšit vliv autora. Dosáhnout vydání své práce v zahraničích uznávaných zdrojích není zcela jednoduché, ale v případě úspěšné publikace se před autorem otevírají skutečně široké možnosti. Profesní růst, získání sponzorů nebo zvýšení honoráře jsou jen několik z možných výhod.

Publikace materiálu napsaného správným cizím jazykem umožňuje autorovi ponořit se do tvůrčího prostředí jiných zemí. Vědec nejen pracuje na zvýšení své autority, ale také neustále studuje dál a zjišťuje mnoho nových věcí. Publikace odborných článků v zahraničních nakladatelstvích se velmi příznivě odráží na znalostech autora. Při zvyšování citovanosti se o vědci více mluví ve vědeckých kruzích a jeho práce mají větší váhu a jsou zajímavější pro konkrétní vědní obor.

Při odeslání článku k publikaci je třebamít na paměti jazykově správné literární podání materiálu. Převážná většina čtenářů je anglicky mluvící, proto text by měl být napsán v angličtině. Týká se to jak základního obsahu, tak i dodatečných informací. Pokud některý z údajů se nedá přeložit, měl by být napsán latinkou pomocí jednoho z několika mezinárodních transliteračních systémů.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat úrovni angličtiny, ta by pochopitelně měla být co nejvyšší. Průměrná angličtina nezajistí úspěch a vysokou citovanost článku. Text článku by měl zaujmout čtenáře. Článek napsaný lehce zapamatovatelným a dokonce trochu provokujícím stylem má mnohem větší šanci na úspěch, než vyvážený a klidný článek. Je třeba zajistit maximální přístupnost obsahu, i ta složitější témata by měla být pochopitelná pro čtenáře z široké neodborné veřejnosti.

Problémy se zveřejněním článku nezřídka vznikají z důvodu chybně zvoleného vědeckého časopisu nebo nakladatelství. Poskytnutý materiál jednoduše nemusí odpovídat zaměření tiskoviny a často je navrácen autorovi, aniž by prošel recenzním procesem. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu při výběru vhodnétuskoviny pro publikaci své práce. Správně zvolený vědecký časopis do značné míry zvyšuje šance na publikaci.

Před podáním žádosti o publikaci článku je dobré seznámit se s podmínkami, které by měly splňovat publikované texty v konkrétní tiskovině a prostudovat její základní charakteristiku, návštěvnost a tematické zaměření. Některé tiskoviny mají omezení pro autory, o kterých je také potřeba vědět. Pokud odborná práce odpovídá všem uvedeným bodům, autor může bez obav podat žádost o publikaci v uznávaném nakladatelství. Zveřejněný článek zdůrazňuje specializaci a odbornou způsobilost autora a podstatně zvyšuje jeho vliv ve vědeckých kruzích. Práce zveřejněná v zahraničníodbornétiskovině je bezpodmínečně nutná pro úspěšnou kariéru cílevědomého vědce.