Publikace v časopise

Aktuální číslo vydání №57 (57) říjen 2020

 • Zveřejnění v časopise 10/30/2020
 • umístění elektronické verze – 9. listopadu
 • distribuce tištěných výtisků – 16. listopadu

Další vydání №58 (58) listopadu 2020

 • Zveřejnění v časopise 11/16/2020
 • umístění elektronické verze – 26. listopadu
 • distribuce tištěných výtisků – 2. prosinec
Drazí kolegové! Chcete-li v našem časopise publikovat vědecký článek, musíte postupovat podle následujících bodů:
1. Vyplňte elektronický registrační formulář do 30.10.2020
2. Zašlete článek ke kontrole (ověření) e-mailem

 • Kontrola proběhne do 1–2 dnů
 • Po oznámení o úspěšném dokončení kontroly můžete za publikaci zaplatit. Další informace naleznete v části „Platební podmínky“.

3. Proveďte platbu za zveřejnění

 • E-mail s kopií poplatku za publikaci v deníku.

Před odesláním materiálů si přečtěte pravidla pro přípravu článku

Sekce:

 • Technické vědy
 • Pedagogické vědy
 • Biologické vědy
 • Fyzika a matematika
 • Lékařské vědy
 • Chemické vědy
 • Historické vědy
 • Ekonomické vědy
 • Psychologické vědy
 • Filologické vědy
 • Geografické vědy
 • Veterinární vědy
 • Právní vědy
 • Filozofické vědy
 • Politická věda
 • Sociologické vědy
 • Farmaceutické vědy
 • Architektura
 • Historie umění
 • Zemědělské vědy
 • Vojenská věda
 • Vědy o Zemi
 • Geologické a mineralogické vědy
 • Kulturologie